Spiritüalizm

Spiritüalizm geniş anlamda ruhçuluk (tinselcilik) manâsına gelir, ruhanî konuların hepsini içine alır; dar anlamda da dinî bir kavramdır. Spiritüalizm’in dini anlamı âhiret veya sonsuzluk gibi manevî kavramlarla izah edilebilir. Materyalizm‘in (maddecilik) karşıt anlamı olarak kullanıldığı yerler de vardır.

Spiritüalizm büyük dinlerde de yer bulur; takva tanrıya giden bir yol olarak da ele alınabilir.

Bazı psikologlara göre spiritüalizm, varoluşun künhüne vâkıf olmak, kişinin kendi varlığının, kendi gücünün farkında olarak hayatını sürdürmesi şeklinde anlaşılır.

Yani kısaca spiritüalizm, bir insanın, dinin icaplarını manevî biçimde yaşaması demek değildir. İnsan maddecilikten tamamen ayrılamaz. Ama spiritüalizm kişinin benliğini aşan manevî gerçekliği ve maddî âlemle vakti israf etmeden ruhun anlaşılmasının önemini savunur.

Kimi kitaplarda da spiritüalizm, maddesel olmayan, madde ötesi ruhsal, fakat anlaşılır gerçekliktir. En büyük güç olan Tanrı’yı tanıma ya da uyanış, anlayış, hissetme, duanın gücü gibi konuları ele alır. Bu inanışta sorgulayıcı tutum, inanarak kabul etme, bilinçli fiillerde bulunma savunulmaktadır.


 

  • Spiritüalizm

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi