Farmakoloji

Farmakoloji, Yunanca “pharmacon” (ilaç) ve “logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Farmakoloji: İlaçların kaynaklarını, kimyevî ve fizikî özelliklerini, vücuda alınışlarını, etki şekillerini ve hastaya verilecek hale getirilme yöntemlerini araştıran çalışmaların bütünüdür. Yani, hayvan veya insan canlı organizmadaki ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır.

Sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini, biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarında bulunan bir tıp ve eczacılık bilimidir.

Farmakoloji; Kimya, Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Epidemiyoloji gibi bazı bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. Farmakolojinin, bu bilimlerle olan yakın ilişkisinden dolayı, ilaçların vücuttaki etkileri, emilimi, dağılımı, diğer ilaçlarla olan karşılıklı etkileşimleri gibi konulara açıklık getirmeye çalışır.

Farmakoloji, deneyleri ve canlılar üzerindeki araştırmalardan tutun da klinik uygulamaya kadar varan bu karmaşık ve yoğun çalışma birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile birlikte yürütür.

Farmakolojinin Bölümleri:

1- Farmakokinetik: İlaçların canlıda emilim, dağılım, sindirim ve vücuttan nasıl çıktığını inceleyen bilim dalıdır.

2- Farmakodinamik: İlaçların canlılardaki kimyevî, fizyolojik etkileri ile etki mekanizmalarını araştıran bilim dalıdır.

3- Moleküler Farmakoloji: Canlıda biyolojik sistemlerle, ilaçlar arasındaki fizik ve kimyevî etkileşimleri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

4- Biyokimyasal Farmakoloji: İlaçlar ile enzimler arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.

5- Nörofarmakoloji: Sinir sitemi üzerinde müessir ilaçların vazıflarını ve etki mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır.

6- Farmakoterapi: İlaçların, hangi hastalıkta nasıl bir kullanım gerektirdiğini inceleyen bilim dalıdır.

7- İmmünofarmakoloji: İlaçların bağışıklık sistemine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

8- Biyofarmasötik: İlaçların eczacılık açısından kimyevî olarak vücutta nasıl emildiğini inceler.

9- Farmasötik: Sentetik İlaçların kimyevî yapısına göre hangi formda (tablet, kapsül vs.) olmasının gerektiğini inceleyen bilim dalıdır.

10- Toksikoloji: İlaçlarla veya diğer kimyevî maddelerin vücuda girmesiyle meydana gelen zehirlenmeleri, zehirli maddelerin yapısını, özelliklerini, etki mekanizmalarını, zehirlenme belirtilerini ve izale yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

11- Kemoterapi İnsan vücudunu istila eden parazit, mikroorganizma ve bakterilerin yaptığı hastalıkların ilaçlarla tedavisini inceler.

12- Klinik farmakoloji: İlaçların insan organizması üzerindeki etkilerini ve insan vücudundan geçerken hangi şekillere dönüştüğünü inceler.

13- Psikofarmakoloji: İlaçların canlı psikolojisi ve davranışlarını nasıl değiştirdiğini inceler.

14- Radyo Farmakoloji: Radyoaktif maddelerin vücuttaki etkileri ile bunlarla işaretlenmiş ilaçların emilim, dağılım, dönüşüm ve atılımını inceler.

15- Endokrin Farmakoloji: İlaçların canlıların endokrin sistemi, yani hormonlar üzerindeki etkilerini inceler.

16- Kardiyovasküler Farmakoloji: İlaçların kalp-damar sistemi üzerindeki etkilerini inceler.

 

 

  • Farmakoloji

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi